Giới Thiệu Về Công ty CP Phát triển Phân bón Nông nghiệp I
Công ty Cổ phần Phát triển Phân bón Nông nghiệp I được thành lập với nguyện vọng phát triển hơn nữa dòng sản phẩm phân viên nén đã được khởi xướng nghiên cứu và phát triển từ Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, ngày 10 tháng 3 năm 2015, Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Nông nghiệp sinh thái Á nhiệt đới thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trước đây là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) và Công ty đã ký Bản hợp tác lâu dài , toàn diện trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển các dòng phân bón, trong đó có phân viên nén và đào tạo nguồn nhân lực liên quan đến phân viên nén. Chữ “Nông nghiệp I” trong tên Công ty là mong muốn lưu giữ kỷ niệm về Trường Đại học Nông nghiệp I mà cho đến bây giờ ai cũng quen gọi, mặc dù đã rất nhiều lần Trường được đổi tên. Toàn bộ cán bộ chủ chốt của Công ty đã từng là cựu sinh viên hoặc nhà khoa học của Học viện. Một số Thầy, Cô đang là cố vấn khoa học kỹ thuật cho Công ty. Và LỤC THẦN NÔNG là sản phẩm được nghiên cứu phát triển từ sự hợp tác này.

Chi tiết