Tin liên quan

Bón Dúi Cho Lúa

6/12/2017 10:19:07 AM

 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN LỤC THẦN NÔNG­­  LOẠI PHÂN VIÊN BÓN DÚI CHO LÚA

 

Kỹ thuật sử dụngLỤC THẦN NÔNG bón dúi cho cây lúa

1. Chuẩn bị đất

          Bón lót từ 200-300kg phân chuồng hoai/sào. Cày bừa làm đất như với ruộng cấy lúa bình thường. Giữ mực nước trong ruộng từ 3-5cm từ lúc cấy cho đến khi bón phân. Lưu ý: Những ruộng kém màu, nên bón thêm 8-10kg phân lân/ sào Bắc bộ.

2. Cấy lúa

Cấy thẳng hàng. Nếu bà con chưa áp dụng kỹ thuật SRI, hàng rộng hàng hẹp, thì nên cấy theo từng luống, mỗi luống gồm có 8 hàng lúa (hàng cách hàng 20cm, khóm cách khóm 20cm, luống cách luống 30cm), nếu đất tốt có thể cấy với khoảng cách 21-22cm x 21-22cm. Lưu ý: Cấy thẳng hàng sẽ tránh được việc bỏ sót hoặc bón trùng lặp

Khuyến cáo: Để giảm chi phí giống, lao động, phân bón, bà con nên áp dụng kỹ thuật SRI:

  1. Cấy khi mạ non,
  2. Cấy nông tay,
  3. Cấy 1-2 dảnh/khóm và cấy thưa theo kỹ thuật hàng rộng hàng hẹp. Với lúa lai đẻ nhánh khỏe, hàng rộng là 30cm, hàng hẹp 15cm. Với lúa thuần đẻ nhánh kém hơn, hàng rộng 28cm, hàng hẹp 14cm. Đất kém màu và không chủ động được nước thì có thể cấy 2-3 dảnh/khóm. Dúi phân vào giữa hàng hẹp.

3. Kỹ thuật bón Phân viên LỤC THẦN NÔNG bón dúi

a. Thời điểm bón: Tốt nhất là bón ngay sau khi cấy, thời gian bón càng ngắn càng tốt (vụ xuân sau cấy từ 1-5 ngày, vụ mùa từ 1-3 ngày).

b. Cách bón:

Nguyên tắc: Cứ 4 khóm lúa dúi 1 viên. (cách 1 hàng bón dúi cho 1 hàng, cứ 4 khóm lúa bón dúi 1 viên phân chuyên dúi).

Thao tác: Bỏ sẵn phân vào 1 cái túi đeo bên mình, một tay luôn để khô để lấy phân đưa qua tay kia dúi viên phân đến độ sâu 5-7cm so với mặt ruộng (ngập hết ngón tay là vừa). Sau khi dúi xong, dùng tay gạt nhẹ lớp bùn mỏng phủ kín viên phân.

c. Lượng bón: Tùy theo mật độ cấy mà lượng phân bón cần dùng từ 12 - 12,5kg/sào Bắc bộ.

d. Lưu ý: Trong quá trình chăm sóc lúa, không được đi vào vị trí đã dúi phân để không làm xê dịch viên phân. Để thực hiện được lưu ý này, nên áp dụng cấy hàng rộng hàng hẹp hoặc cấy theo luống.

 

Tin tức liên quan