Tin liên quan

Bón Vãi Cho Lúa

6/5/2018 4:49:01 PM

 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN

LỤC THẦN NÔNG­­ LOẠI PHÂN VIÊN BÓN VÃI CHO LÚA

 

 

1. Chuẩn bị đất

          Rút nước trước khi cày bừa để thuận lợi cho quá trình làm đất, bón phân và cấy. Ruộng được cày bừa kỹ, đất phải nhuyễn, sạch cỏ và bừa phẳng để thuận lợi cho quá trình bón phân và tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

 

2. Thời điểmvà kỹ thuật bón

 

a. Thời điểm bón: Bón ngay sau lần bừa cuối cùng, trước khi cấy. Đây là lúc bùn còn loãng viên phân dễ dàng nằm sâu trong lớp đất bùn. Đất lúa thích hợp nhất để bón loại phân viên này là đất có thành phần cơ giới thịt trung bình, thịt nặng.

Đối với với đất thịt nhẹ, đất pha cát cần chú ý có thể bón bổ sung phân vào cuối vụ khi cần thiết (Sử dụng bảng so màu lá để xác định mức độ cần thiết này).

 

b. Kỹ thuật bón: Ném mạnh tay sao cho viên phân rơi đều trên mặt ruộng.Khi chưa quen tay, thì chia 2 phần, bón lần 1 xong, trên cơ sở những vết lõm của viên phân trên mặt ruộng sẽ biết được cần bón tiếp lần 2 như thế nào sao cho đồng đều trên toàn ruộng. Bón xong, trang nhẹ trên mặt ruộng cho phân chìm trong đất. Khi trang, chú ý không làm dồn bùn đất dẫn đến dồn phân - chỗ nhiều chỗ ít phân.

 

3. Lượng phân bón

+ Phân chuồng: từ 200 - 300 kg/sào (360m2) bón lót trước khi bừa cấy, trước khi bón phân viên Lục Thần Nông.

+ Lượng bón phân viên Lục Thần Nông: 15-16kg/sào (360m2).

+ Khuyến cáo: Đối với các ruộng kém màu có thể bón thêm phân lân với lượng 8-10kg/sào (bón lót, trước khi bón phân viên) và​ tă​ng lượng bón phân viên Lục Thần Nông lên 16 - 18kg/sào(360m​2)

Tin tức liên quan