Cổ đông

SCIC giữ lại Vinamilk, thoái vốn BVH, FPT, BMP, NTP, Vinaconex

Theo đề án tái cơ cấu, SCIC sẽ đầu tư dài hạn tại 4 doanh nghiệp đang mang lại khoản cổ tức khổng lồ và thoái vốn tại 376 doanh nghiệp. SCIC giữ lại Vinamilk, thoái vốn BVH, FPT, BMP, NTP, Vinaconex Theo đề án tái cơ cấu, SCIC sẽ đầu tư dài hạn tại 4 doanh nghiệp đang mang lại khoản cổ tức khổng lồ và thoái vốn tại 376 doanh nghiệp. Thủ tướng vừa ký phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đến năm 2015, có hiệu lực từ 2/12. Theo đó, SCIC sẽ nắm giữ và đầu tư dài hạn tại 4 doanh nghiệp, gồm Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM), Dược Hậu Giang (DHG) và Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR).

Chi tiết