Tin tức công ty

Đoàn lãnh đạo của công ty thăm và làm việc tại Hòa Bình

10/24/2015 9:43:28 AM

          Ngày 05/10/2015  Lãnh đạo công ty Cổ Phần Phát Triển Phân Bón Nông Nghiệp I cùng các cán bộ công ty Cổ phần SX&KD Nông Sản Sạch Tây Bắc Việt Nam và một số cán bộ giảng viên thuộc Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam đã đến thăm đồng lúa sử dụng phân bón Lục Thần Nông và làm việc với đoàn cán bộ hội phụ nữ, lãnh đạo xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình.

          Trong buổi thăm và làm việc đoàn cán bộ huyện Lạc Sơn – Hòa Bình đã khẳng định năng suất và chất lượng cây trồng khi sử dụng phân bón Lục Thần Nông là vượt trội hơn hẳn so với các phân thông thương khác. Ngoài ra còn tiết kiệm được công lao động, giảm tối đa cỏ dại và dịch bệnh góp phần cải tạo đất. Đoàn cán bộ huyện đã cảm ơn các đồng chí hai công ty và các thầy cô trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam đã đưa đến sản phẩm phân bón Lục Thần Nông  mang tiến bộ của khoa học kỹ thuật đến tay người nông dân trên địa bạn huyện Lạc Sơn.

          Ông: Nguyễn Văn Hiệu – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị  Công ty Cổ Phần Phát Triển Phân Bón Nông Nghiệp I đã hứa với đoàn cán bộ huyện Lạc Sơn sẽ nghiên cứu phát triển sản phẩm phân bón Lục Thần Nông để nâng cao năng suất, chất lượng và thường xuyên đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật của công ty cũng như trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam về áp dụng cho bà con nông dân.

         

Tin tức liên quan