Tin tức công ty

Thăm và làm việc với đoàn cán bộ hội phụ nữ và bà con sử dụng phân bón Lục Thần Nông tại Hòa Bình

10/15/2015 10:59:46 AM

        Ngày 13 tháng 08 năm 2015. Đoàn cán bộ trường Học Viện Nông nghiệp Việt Nam cùng với ban lãnh đạo công ty và kết hợp với Viện ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam tổ chức thăm mô hình sử dụng phân bón tại huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình.

        Qua đánh giá khách quan của Đoàn và bà con đã và đang sử dụng phân bón Lục Thần Nông cho thấy sản phẩm đã tạo được niềm tin rất lớn. Bà con sử dụng phân bón kết hợp với các biện pháp kỹ thuật mới trong canh tác cho kết quả vượt ngoài mong đợi. Cây lúa luôn có bộ lá và thân đanh, rảnh, cứng… Đặc biệt trên cùng cánh đồng, khi so sánh với những ruộng sử dụng phân thông thường thì cỏ dại và sâu bệnh gần đã hạn chế được rất nhiều. Bà con không cần phải mất công làm cỏ như trước nữa. 

Tin tức liên quan